BALPLAST - výroba a projde polyetylenových folií
  • Parotěsná folie
    pro svou nízkou propustnost vodních par slouží jako parotěsná zábrana dle platných technických norem o stavenictví. Je vysoce odolná proti agresivním chemikáliím a jejich parám, proti působení mikroorganismů a plísním. K tomuto výrobku byl firmě Balplast udělen CERTIFIKÁT.

certifikát
© BALPLAST s.r.o. 2003 | info@balplast.cz